Papaya stukjes IQF 10KG doos

49,95

Dit fruit is IQF (individually quick frozen) ingevroren. Dit betekent dat het fruit los is ingevroren en dus makkelijk in delen ontdooid kan worden.

Papaya stukjes IQF

Papaya lose gefrornen

Papaya pieces IQF
Overige / Übrige Futtermittel / Other frozen foods – Tropische vruchten / Tropische Früchte / Tropical Fruit

Hoeveelheid/Menge/Quantity: 10 kg per verpakking / pro Packung / per package Analyse/analysis:

Vocht/Feuchte/Moisture: Eiwit/Protein: Vet/Fett/Fat: As/Asche/Ash:

88% 1% 0,09%

Ca: 0,02%
P: 0,02% Energie/Energy: 32 kcal/100 g

-18°C
Niet voor humane consumptie / nicht für den menschlichen Verzehr / not for human consumption

Bewaaradvies/Lagerungshinweise/Storage advice: Categorie/Katogorie/Category:

Stukjes van 10 x 10 mm / Stücke von 10 x 10 mm / Pieces of 10 x 10 mm

Algemene informatie:
Dit fruit is IQF (individually quick frozen) ingevroren. Dit betekent dat het fruit los is ingevroren en dus makkelijk in delen ontdooid kan worden.

Allgemeine Informationen
Diese Frucht ist IQF (individually quick frozen) eingefroren. Dies bedeutet, dass die lose Frucht wird eingefroren und somit leicht in Teile aufgetaut werden kann.

General Information:
This fruit is IQF (individually quick frozen) frozen. This means that the loose fruit is frozen, and thus can be easily thawed in parts.